Navigatie Link overslaanHome » Over ons » Gedragscode

Gedragscode

Op 25 juni 2009 is door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars goedkeuring verleend aan de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen. Wij conformeren ons aan deze Gedragscode.

De Gedragscode geldt uitsluitend voor particuliere schadeverzekeringen.

Nieuwe verzekeringen:

 • Kennen een contractsduur van 12 maanden, met verlenging voor gelijke duur.

 • Langere contractsduren dan 12 maanden zijn vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk

 • Indien de huidige premiestelling is gebaseerd op een contractsduur van 60 maanden, zal de premie met 5% worden verhoogd.

 • Klanten ontvangen 3 maanden vóór de eerste contractsvervaldatum een brief.

 • Klant krijgt na de eerste contractsvervaldatum de mogelijkheid om de polis op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
   

Lopende verzekeringen:

 • Wordt aangepast aan Gedragscode vanaf contractsvervaldatum 1 maart 2010

 • Klanten ontvangen 3 maanden vóór de eerstkomende contractsvervaldatum een brief (als bijlage treft u daar voorbeelden van aan)

 • Contracten worden voortgezet voor 12 maanden doorlopend met een opzegtermijn voor de klant van 1 maand

 • Premiepromillages blijven onveranderd (ook al zijn deze gebaseerd op een 60 maands contract)

N.B.:

De Gedragscode geldt niet voor Ongevallenverzekeringen. ASR Verzekeringen stuurt hiervoor dus geen brief, ook al loopt dit product in een pakket.

ZZP: valt buiten de Gedragscode, ook voor de particuliere dekkingen daarbinnen.