Navigatie Link overslaanHome » Over ons » Sanctiewetgeving

Wat u moet weten over de Sanctiewetgeving

Waarom zijn er sanctiemaatregelen?

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Ieder bedrijf in Nederland heeft te maken met de Sanctiewet, de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wetten zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat bijvoorbeeld Slegt Assuradeuren, risico en verzekeringsadviseurs zaken doet met, of geld overmaakt naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst. Dit betekent dat Slegt Assuradeuren controles uitvoert. Graag informeren wij u hierover.

Wat doet Slegt Assuradeuren?

Dagelijks controleren wij of personen met wie wij handelen op zogenoemde sanctielijsten staan. Wij doen dit ook bij personen die betrokken zijn bij zakelijke relaties van Slegt Assuradeuren. Het gaat dan om mensen met een aandelenbelang of zeggenschap in een onderneming van 25% of meer. Dit worden Ultimate Beneficial Owners (UBO) genoemd.

Informatie voor verzekeraars

In verband met de naleving van de sanctiewet en het toezicht hierop door De Nederlandsche Bank, gaan verzekeringsmaatschappijen meer informatie aan ons vragen. Dit betekent dat wij u ook meer informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld vóór het aangaan van een nieuw financieel product zoals een verzekering of een hypotheek. Wij vragen dan bijvoorbeeld bij een zakelijke relatie naar een KvK-nummer. Ook bij het verlengen van een al bestaand financieel product en bij de afwikkeling van een schade, kan meer informatie noodzakelijk zijn. Die gaan wij u dan vragen.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat wij bij u informatie kunnen vragen zodat getoetst wordt of iemand voorkomt op de sanctielijsten. Deze toets doen we ook voor nieuwe klanten voordat zij bij ons klant kunnen worden. Als iemand al klant bij ons is, wordt bijvoorbeeld voor het uitbetalen van schades, getoetst of er wijzigingen zijn ontstaan. Het zal niet vaak voorkomen, maar in de praktijk kan de toets gevolgen voor u hebben. Denk daarbij aan het niet mogen doen van een schade-uitkering door Slegt Assuradeuren als iemand voorkomt op de sanctielijst.