Navigatie Link overslaanHome » Over ons » Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Slegt Assuradeuren doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over één van onze producten, diensten of dienstverlening? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij doen ons uiterste best om u een passende oplossing te bieden. Iedere uiting van ongenoegen over Slegt Assuradeuren of over een van de partijen waar we mee samenwerken, zien we als een signaal om ons beleid en onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen?

Dan kunt u het online klachtenformulier invullen.

Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar info@slegt.nl

U kunt ook een brief sturen naar het adres hieronder:

Slegt Assuradeuren
Afdeling Klachten
Postbus 67002
1060 JA Amsterdam

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particulier) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal het Klachteninstituut u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons te doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag.

U kunt met uw klacht ook terecht bij een burgerlijk rechter.